Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Udmelding fra Symbions ledelse (den 20. marts 2020)

Kære alle,

Vi står midt i krisen med COVID-19, og ingen kan nok helt se omfanget af krisen, og hvilken effekt den vil have på samfundet. Det kan vi heller ikke i Symbion, og derfor forsøger vi hele tiden at navigere i forhold til de seneste oplysninger og forhold til de tiltag, som bliver taget af sundhedsmyndighederne og andre. Jeg vil gerne give jer et indblik i de overvejelser, som vi løbende gør, og de tiltag, som vi har taget.

I første omgang har vores fokus været på at overholde de anbefalinger, som er kommet fra sundhedsmyndighederne med henblik på at undgå en alt for hurtig spredning af smitten. Derfor har vi ligesom sundhedsmyndighederne opfordret til, at man arbejder hjemme, hvis man har mulighed for det, ligesom vi har sendt de af vores egne medarbejdere hjem for at arbejde, som kan det. Herudover har vi lukket ned for servering med buffet, og vi har sat ekstra rengøring på alle vores bygninger, så overflader sprittes af mv. hver dag.

I anden omgang har vi så forsøgt at opretholde muligheden for at bruge lokationerner i Symbion Community for de virksomheder, hvor det faktisk ikke kan lade sig gøre at arbejde fuldt hjemme uden, at det har meget store konsekvenser. Således har vi virksomheder, som f.eks. har laboratorieforsøg, som skal vedligeholdes, virksomheder, som opbevarer test og forsøgsmateriale, og virksomheder, hvor det er nødvendigt at være på kontoret fra tid til anden for overhovedet at kunne arbejde. Derfor er lokationerne ikke lukket helt ned, men man kan stadig bruge vores faciliteter. Vi anbefaler naturligvis, at man gør dette på en fornuftig måde, sørger for god hygiejne, holder afstand og undgår alt for meget kontakt. Som led heri tilbyder vi fortsat at håndtere post og pakker, og vi har også kantine til rådighed, hvor vi serverer sandwiches på de af vores bygninger, hvor vi selv står for catering. Herudover sørger vi for at vitalt udstyr som frysere mv. kører under krisen.

Der er nogen af de services vi har, som vi ikke mener kan tilbydes, hvis vi fortsat skal bidrage til ikke at sprede smitten. Det gælder de Membership-området, hvor folk sidder relativt tæt sammen og oftest mere end 10. Derfor har vi også sat Membership-produktet på pause i første omgang for april måned. Dvs. at man ikke betaler for Membership i april.

Det næste skridt i vores overvejelser er, hvordan vi kan bidrage til at afhjælpe konsekvenserne for Symbion Community’ets øvrige lejere. Det arbejder vi ihærdigt på, men vi har endnu ikke den endelige løsning. Dels er vi gang med at kortlægge, hvilke andre hjælpemuligheder der er og dels forsøger vi at finde ud af, hvor langt frem denne krise vil strække sig. Det sidste kan være meget svært at vurdere, men min personlige holdning er, at det nok tager længere tid, end først antaget, før vi er på den anden side. For vi er som bekendt kun 10 dage inde i den anbefalede nedlukningsperiode, og jeg håber derfor på jeres forståelse for, at vi bruger lidt tid på at vurdere, hvordan vi bedst kan medvirke til at imødegå de værste økonomiske konsekvenser for jer som virksomhed. Men jeg vil her indvie alle i mine personlige overvejelser, om hvordan vi kan bidrage.

Vi er i gang med at danne os et fuldstændigt overblik over, hvordan de hjælpepakker, som regeringen har lavet kan hjælpe virksomheder i Symbion Community. Vi har allieret os med en af vores lejere, som har indsigt i dette, og har i dag lagt et papir op, hvor man hurtigt og nemt kan danne sig et overblik over de forskellige hjælpepakker, og dermed også få indsigt i, hvilke muligheder man som virksomhed i Symbion Community har for at få kompensation. Som led heri er vi ved at finde ud af, om vi kan etablere en service, hvor man kan få konkret hjælp og dialog om, hvordan man evt. kan få kompensation gennem disse hjælpepakker. Det kommer vi tilbage med, når vi har fundet modellen for dette.

Den første oplagte diskussion er, om Symbion kan bidrage f.eks. ved at sænke huslejen i en periode, give rabatter eller helt droppe at opkræve husleje i en periode. Mine overvejelser i den sammenhæng er, at vores bygninger er åbne og man kan bruge vores faciliteter som normalt, så længe man som virksomhed og privatperson orienterer sig i det retningslinjer som sundhedsstyrelsen har opsat. Dette går i tråd med regeringens tiltag, hvor man vil minimere smittespredning, men på en måde hvor private danske virksomheder ikke går i stå.

Det næste er at denne krise vil ramme meget forskelligt for de mere end 600 virksomheder, som vi har boende. Alle bliver selvfølgelige påvirket, men de økonomiske konsekvenser er nok ret forskellige. Nogle virksomheder bliver virkelig hårdt ramt, andre lidt mindre og måske er der nogle, som slet ikke bliver berørt nævneværdigt. Undskyld, at jeg nok her er lidt af en social humanist, men min interesse er, at hjælpe dem, som bliver virkelig hårdt ramt, dem hvor vi virkelig kan gøre en forskel. En generel nedsættelse af huslejen for alle i form af rabat eller helt droppe huslejen i en periode vil efter min mening ramme helt skævt, da det for nogle kun vil have lille betydning, for andre måske større og for andre måske direkte være en fordel. Det synes jeg personligt ikke er rimeligt, og derfor vil jeg gerne målrette vores tiltag mod dem, som er hårdest ramt, og dem hvor vi kan gøre en reel forskel. Den tilgang er jo helt i tråd med den måde, som de nuværende hjælpepakker er skruet sammen på. De er netop indrettet, så man kan få kompensation, hvis man kan dokumentere tab – man kan ikke bare få kompensation uanset hvad.

For det tredje vil jeg gerne sikre, at det vi gør hænger sammen med den måde, som regeringen og staten forsøger at hjælpe i den nuværende situation. Jeg kan som skatteborger i dette land ikke leve med tanken om at ende i situation, hvor vi på den ene side giver f.eks. rabat, men på den anden, så opnår virksomheden fuld kompensation for f.eks. husleje gennem staten. Igen vil jeg undskylde – men jeg vil gerne i denne situation bidrage til at se tingene i sin helhed og ikke som adskilte ordninger eller tiltag. Jeg er med på, at nogle vil mene, at man ikke på den måde kan opnå dobbeltkompensation, da man sikkert kun kan få kompensation for faktiske udgifter, men som det ligger lige nu, så opnås kompensation på baggrund af kontrakter og revisorerklæringer, og jeg vil sikre mig, at vi bidrager positivt til dem, der har det største behov.

For det fjerde har vi i Symbion kun begrænsede midler. Vi har ikke en stor pensionskasse i ryggen, som er klar til at lukke et hvilket som helst hul eller for den sags skyld staten i ryggen, og som det ligger nu har vi sådan set ikke muligheder for at opnå kompensation gennem de hjælpepakker, som er blevet lanceret. Jeg vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe, men jeg synes, at det er rimeligt, at vi bruger vores begrænsede midler, der hvor de gør mest gavn.

Vi vil følge udviklingen tæt, og vi vil derfor også i den kommende periode overveje, hvordan vi kan hjælpe. Men jeg skal også indrømme, at jeg endnu ikke har fundet en løsning, som jeg mener er fuldt brugbar i forhold til ovenstående overvejelser. Men jeg kan love alle, at vi arbejder på det, og forsøger at få dette til at hænge sammen med de andre muligheder, der lige er blevet præsenteret af bl.a. regeringen. Og jeg vil ikke love, at vi finder en løsning, som gælder generelt. Men jeg vil love, at vi gør alt for det.

Indtil da har vi taget det skridt, at vi har sagt til alle, at man kan henvende sig direkte til Brian eller mig, hvis man har store udfordringer, og så tager vi en konkret snak om, hvordan vi kan hjælpe, og hvad vi kan gøre for at yde vores bidrag til krisen og hjælpe dem, som virkelig har det svært på nuværende tidspunkt. Min linje og overvejelser i denne dialog vil være, at man selvfølgelig skal kunne dokumentere, at man rent faktisk lider et tab – helt ligesom man gør fra statens side. Og kan man det, så vil vi gerne tage en konkret snak om, hvad vi kan gøre. Det mener jeg er den bedste tilgang lige nu, hvor alle forsøger at finde ud af konsekvenserne og hvilke andre muligheder, der er for at få hjælp.

Jeg håber derfor, at I har tillid til, at vi gør alt, hvad vi kan og at vi rent faktisk gerne vil bidrage, men at vi ligesom alle andre skal sikre, at det hjælper dem, som har det sværest.

Med venlig hilsen og med håbet om at alle kommer godt igennem den nuværende krise,
Peter Torstensen

Kontaktinfo:
Peter Torstensen, direktør
Mail: pto@symbion.dk

Brian List, vicedirektør
Mail: bl@symbion.dk

Morten Mølgaard Jensen, direktør (Cobis)
Mail: mmj@cobis.dk

(20. marts 2020)