Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Membership-produkt sat på pause i april

Den 17. marts iværksatte regeringen en stramning af tiltagene for at imødegå Covid-19 smittespredning. Det betyder, ud over lukning af restauranter, barer m.m., også, at regeringen henstiller til at vi ikke samles flere end 10 personer, uanset om det er i arbejds- eller privat relation.

I praksis betyder det, at vi i Symbion Community ikke føler, at vi kan levere et Membership-produkt, som vi gerne vil, da vi ofte er mere end 10 personer i det samme rum, og da formålet med Membership-produktet jo netop er at møde andre. Derfor har vi besluttet, at sætte Membership-produktet på pause for hele april måned. I praksis betyder det, at vi ikke opkræver Membership-fee for april måned for de af vores medlemmer, som har et Membership-produkt ved indgangen til april måned.

Vi følger løbende udviklingen og så snart regeringen lemper på restriktionerne, og vi igen kan byde jer velkommen, så vil vi dette selvfølgelig fremgå på corona.symbion.dk, hvor du tillige kan holde dig opdateret omkring de hjælpepakker som regeringen arbejder på målrettet små virksomheder, startups og freelancere. Så snart der er meldt noget konkret ud, vil du på sitet kunne læse hvor og hvordan du evt. kan få del i disse midler.