Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Symbion initiatives

Værktøj til 1:1 samtaler mellem ledere og hjemmearbejdende medarbejdere

1:1 sparring om corona-hjælpepakker til virksomheder i Danmark

Webinar om corona-hjælpepakker til virksomheder i Danmark

Membership-produkt sat på pause i april

Udmelding fra Symbions ledelse (den 20. marts 2020)

Dialog med Symbion vedr. henstand for huslejebetaling (den 27. marts 2020)

Udmelding fra Symbions ledelse (den 8. april 2020)