Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dialog med Symbion vedr. henstand for huslejebetaling (den 27. marts 2020)

Covid-19 krisen betyder, at rigtig mange virksomheder bliver presset på likviditeten, herunder selvfølgelig også en del af Symbion Community’s mere end 600 virksomheder. Vi gør, og vil gøre, alt hvad der er os muligt, men beder derfor også om forståelse for, at vi forsøger at hjælpe dem der er hårdest ramt, da vi helt konkret kan se, at den nuværende krise rammer forskelligt blandt vores lejere.

I første omgang står vi klar til at hjælpe jer med at få et overblik over de forskellige støtte- og kompensationsmuligheder, som Staten løbende lancerer. På sitet corona.symbion.dk kan du finde en liste over de forskellige ordninger, og hvorledes du søger dem. Vi har dannet et partnerskab med Erik Plinius fra ENVISOR, der står klar med konkrete råd og rådgivning.

For mange virksomheder er likviditet midlertidigt en nøgleudfordring, da omsætningen er under pres, mens de faste omkostninger fortsætter uændret. For at medvirke til at imødegå en del af denne likviditetsudfordring, er Symbion indstillet på at tage en konkret dialog om mulig henstand på op til 50 % af den månedlige husleje i en kortere periode. For at komme i dialog med os om dette, beder vi jer indledningsvis om at udfylde denne elektronisk formular, hvor vi bl.a. beder jer redegøre for jeres økonomiske situation, herunder hvorledes I har søgt udfordringerne løst via de statslige ordninger, dialog med banker, investorer etc. Formularen giver os mulighed for at vurdere jeres nuværende situation forud for et møde/telefonopkald, hvor vi ud over en evt. huslejeudskydelsen også vil drøfte andre muligheder for at hjælpe jer igennem den kommende svære tid. 

Med dette tiltag lægger vi os op af de tiltag, som også tages af regeringen og andre, hvor der er mulighed for at udskyde betaling af moms og skat, og op af de tiltag, der foreligger i forhold til at få kompensation for faste udgifter. 

Symbion er hverken ejet af en velbeslået pensionskasse, kapitalfond eller staten og derfor er vores likvide beredskab heller ikke gearet til at kunne tilbyde generel nedsættelse af huslejen, ligesom vi gerne vil læne os af de muligheder, der er for evt. at opnå kompensation for faste udgifter via staten. Vi gør opmærksom på, at muligheden for udskydelse af huslejebetaling naturligvis kun omfatter de virksomheder, der ikke i forvejen har et økonomisk udestående med Symbion og/eller COBIS.

(27. marts 2020)