Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nye restriktioner i kantinen / New restrictions in the canteen

Som følge af det stigende smittetryk er vi nødsaget til at justere adgang og udbud i kantinen for derigennem at sikre afstand.

Vi implementerer derfor en række tilpasninger og restriktioner som får effekt fra på torsdag den 10. september:

 • Vi indfører reservationer, så den enkelte virksomhed får tildelt et tidsrum, hvori de kan benytte kantinen
 • Vi henstiller til, at man bruger hele huset til at spise frokost, f.eks. coworking-cafeen, fællesborde på etagerne, eventcaféen (såfremt der er plads) m.m.
 • Buffetområdet opdeles mere og der laves større afstand mellem fade – dette betyder at der i den kommende periode vil være et smallere udbud af pålæg i den kommende periode
 • Der kan bestilles sandwiches på mad@symbion.dk – bestillingen skal være os i hænde senest dagen før klokken 12.
 • Der er sprit/rengøringsmiddel og papir tilgængeligt i spiseområdet, så man kan spritte bordet af før brug
 • Eksterne gæster må ikke benytte kantinen. Ved eventuelle frokostmøder med eksterne gæster kan der bestilles mad via mad@symbion.dk, som kan spises i eventcaféen (såfremt der er plads).

Vi vender tilbage i løbet af onsdagen med en fordelingsplan, for hvilket tidsrum den enkelte virksomhed/gruppe har fået tildelt.

_________________

ENG.
Due to the corona reproduction rate, we have adjust access and supply in the canteen to thereby ensure social distancing.

We are therefore implementing a number of adjustments and restrictions, which will take effect from Thursday September 10:

 • We introduce reservations so that the individual companies are allocated time spans in which they can use the canteen
 • We recommend that you use the whole house for lunch, e.g. the coworking café, shared tables on the floors, the event café (if it is vacant) etc.
 • The buffet area is divided more and a greater distance is made between dishes – this means that in the coming period there will be a narrower range of cold cuts
 • Sandwiches can be ordered at mad@symbion.dk – the order must be placed no later than the day before at 12 noon.
 • There is spirits/cleaning detergent and paper available in the dining area, so you can wipe the table before use.
 • External guests may not use the canteen. Lunch meetings with external guests, if any, can take place by ordering food via mad@symbion.dk and dining can take place in the event café (if it is vacant).

We will return during Wednesday with a distribution plan for which period the individual companies / groups have been allocated.

De bedste hilsner / Best regards
Symbion