Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvis du er smittet / If you are infected

Kære alle / Dear all

For at undgå smittespredning i Symbion Community beder vi igen alle virksomheder, såvel som deres medarbejdere, om at holde afstand, spritte af ofte og generelt sikre høj hygiejne i fællesarealer, ved frokost  buffeten, ved kaffemaskiner osv.

Såfremt man konstateres smittet, bedes nedenstående retningslinjer fulgt så Styrelsen for Patientsikkerhed (https://stps.dk/da/) kan starte smitteopsporing og kontakte de personer som den smittede har været i nær kontakt med. Symbion kan ikke kræve at få besked om evt. smittede personer grundet GDPR lovgivningen, hvorfor vi henviser til STPS for mulig smitteopspring, også i Symbion Community.  

Skulle man have været i nær kontakt (barn, kæreste, ægtefælle etc.) med en konstateret smittet, henstiller vi til at man arbejder hjemmefra ind til en resultatet af en test foreligger.     

Hvis du er smittet
Skulle du eller en person i virksomheden blive smittet, skal du informere din arbejdsgiver, så du sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed (https://stps.dk/da/) kan udføre infektionsopdagelse i forhold til de mennesker, som den smittede har været i kontakt med og blive enige om hjemmekarantæne. Symbion assisterer i dette arbejde i det omfang, det kræves af Styrelsen for Patientsikkerhed, og vil kommunikere til lokationen så snart og i den form, der er aftalt med Patientsikkerhedsstyrelsen.

__________________________________

ENG.
To avoid spread of infection in the Symbion Community, we again ask all companies, as well as the employees, to keep your distance, wash your hands/use hand sanitizer frequently and generally ensure high hygiene in common areas, at the lunch buffet, at coffee machines etc.

If you get infected, please follow the guidelines below so that the Danish Patient Safety Authority (https://en.stps.dk/en/) can start infection detection and contact the people with whom the infected person has been in close contact. Symbion cannot demand to be notified of any infected persons due to GDPR legislation, which is why we refer to STPS for possible outbreaks of infection, also in the Symbion Community.

Should you have been in close contact (child, boyfriend/girlfriend, spouse, etc.) with an infected person, we recommend that you work from home until a result of a test exists.

If you are infected
Should you or a person in the company be infected, you must inform your employer so that you, together with the Danish Patient Safety Authority (https://en.stps.dk/en/), can carry out infection detection in relation to the people with whom the infected has been in contact and agree on home quarantine. Symbion assists in this work to the extent required by the Danish Patient Safety Authority, and will communicate to the location as soon as and in the form agreed with the Danish Patient Safety Authority.

De bedste hilsner / Best regards
Symbion