Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Henvendelse vedr. henstand for huslejebetaling

For mange virksomheder er likviditet midlertidigt en nøgleudfordring, da omsætningen er under pres, mens de faste omkostninger fortsætter uændret. For at medvirke til at imødegå en del af denne likviditetsudfordring, er Symbion indstillet på at tage en konkret dialog om mulig henstand på op til 50 % af den månedlige husleje i en kortere periode. For at komme i dialog med os om dette, beder vi jer indledningsvis om at udfylde denne elektronisk formular, hvor vi bl.a. beder jer redegøre for jeres økonomiske situation, herunder hvorledes I har søgt udfordringerne løst via de statslige ordninger, dialog med banker, investorer etc. Formularen giver os mulighed for at vurdere jeres nuværende situation forud for et møde/telefonopkald, hvor vi ud over en evt. huslejeudskydelsen også vil drøfte andre muligheder for at hjælpe jer igennem den kommende svære tid.

Læs hele udmeldingen om mulighed for henstand for huslejebetaling.

Vejledning om kompensation til din virksomhed (virksomhedsguiden)

  • Dine informationer

  • Spørgsmål vedrørende din henvendelse

  • (Kan hjælpepakker ikke benyttes, begrund da gerne)