Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Udmelding fra Symbions ledelse (den 8. april 2020)

I lyset af statsministerens seneste udmelding om gradvis åbning af det danske samfund, er det på sin plads at vi fra Symbions side følger op med en kortfattet orientering om status.

I udgangspunktet ændrer den gradvise åbning af det danske samfund ikke på hverdagen på Symbions lokationer. Der er fortsat åbent, vi er bemandede, kaffemaskinerne fungerer og der er internet – så ud over de restriktioner som Sundhedsstyrelsen har iværksat tidligere, så er der mulighed for at komme på kontoret og arbejde som tidligere, dog med visse forbehold på Univate og Creators Floor, der har til huse på Universiteterne (se corona.symbion.dk for lokationsspecifik information). Det kan vi se at flere og flere benytter sig af, og der har de seneste uger været en stigende tilstedeværelse på lokationerne. Vi vil derfor gerne understrege, at man kan bruge faciliteterne på de fem lokationer, men at dette naturligvis bør ske efter de forskrifter, som findes om afstand, hygiejne mv.

Vi sørger naturligvis for at indrette os efter dette også, blandt andet ved at gøre alt hvad der står i vores magt for at desinficere dørhåndtag, kaffemaskiner, køkkener m.m., tilsikre at indretningen efterlever kravene om afstand ved spisepladser og kaffemaskiner, holde flest mulig mellemdøre åbne, så håndtag ikke skal betjenes, sørge for adgang til håndsprit ved indgangsarealer osv. For at efterleve Sundhedsstyrelsen regler vil frokost på de lokationer hvor dette er muligt, fortsat bestå af portionsanrettede tallerkener og fitnessrummet på Symbion Fruebjergvej vil tilsvarende fortsat være lukket frem til foreløbig den 10. maj.

Vi er selvfølgelig helt klar over, at den igangværende corona-krise er et hård slag mod specielt små virksomheder og startups og vil gøre alt hvad der er muligt for at hjælpe jer igennem med de midler, vi har til rådighed. På corona.symbion.dk kan du se mere om de offentlige hjælpepakker, finde information om online 1:1 rådgivning og webinarer samt læse mere om muligheden for udskydelse af husleje. Så kontakt os endelig på corona@symbion.dk – vi svarer også hele påsken.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god påske!

(8. april 2020)