Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sikker tilbagevenden til arbejdspladsen (den 17. april 2020)

Kære alle

Som bekendt har regeringen åbnet op for at arbejdsgivere og medarbejdere på det private arbejdsmarked fra tirsdag den 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv. udsendt af Sundsstyrelsen & Erhvervsministeriet (se retningslinjer her).

Retningslinjerne for at kunne møde trygt ind på arbejde igen, omfatter blandt andet hvordan arbejdspladsen indrettes samt regler for god hygiejne og adfærd. Disse retningslinjer, samt hvilke forholdsregler og tiltag vi tager for at overholde disse, er beskrevet nedenfor.

Indretning af fællesarealer, kantineområde og fælles/Membership arbejdspladser.
Lokalerne indrettes i videst mulige omfang, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Dette sker blandt andet ved at:

 • Der sættes mærkater op, som tilsikrer at vi holder afstand ved kaffemaskinen
 • I det omfang, det er muligt, har vi i Membership området gjort ca. hvert andet bord utilgængeligt, så afstandskravet kan overholdes
 • Vi på fælleskontoret (i samarbejde med brugerne) enten flytter rundt på arbejdspladserne eller øger tilgængeligheden på anden vis, så afstandskravene overholdes
 • Vi i kantinen ændrer på bordopstillingen, så afstanden mellem bordene overholder afstandskravene. Vi henstiller her til at man spiser med de samme hver dag, ind til sundhedsstyrelsens anbefalinger lempes. Skulle der blive snert med plads, anbefaler vi også at benytte vores event spaces til spisning.    
 • Man ved benyttelse af lounge, cafe arealer osv. tilsikrer at der holdes minimum 2 meters afstand

Adfærd og hygiejne når man er på arbejde   
Vi i Symbion vil gøre alt hvad vi kan for, at alle kan vende trygt tilbage på arbejde. Derfor har vi indført en række yderligere tiltag, som vil blive rullet ud de kommende dage, hvilket du kan læse mere om nedenfor. Men vi får også brug for din hjælp og aktive medvirken, for at vi kan vende tilbage til et godt og trygt arbejdsmiljø, uden frygt for at blive smittet med corona. Derfor beder vi alle om at læse nedenstående, som kortfattet fortæller mere om de tiltag og regler der er implementeret: 

 • Kantinen er fortsat åben på de lokationer hvor vi selv forestår dette (Cobis & Symbion). Her vil der være mulighed for frokost, dog fortsat præ-indpakket og portionsanrettet og ikke buffet
 • Der er opsat håndsprit dispensere ved tekøkkener, loungeområder og kaffemaskiner samt ved de primære indgangsdøre
 • Alle borde, håndtag, gelændere, kaffemaskiner m.m. med hyppig kontakt, desinficeres minimum en gang daglig. I områder med mange mennesker og dermed større risiko, desinficeres der tillige i løbet af dagen. Herudover sætter vi servietter og afspritning frem i den kommende uge, så man efter behov selv kan af spritte arbejdsplads i Membership, mødebord, kaffemaskine eller andet man finder behov for. Den tilgængelige sprit og servietter kan tillige benyttes til afspritning af tastaturer og andre overfalder på eget kontor, som berøres af mange personer i løbet af dagen. Den daglige rengøring omfatter alene borde, reoler, dørhåndtag osv. som normalt.
 • I forbindelse med den daglige rengøring af de enkelt kontorer, gøres der rent efter det eksisterende program. Vi har herudover indført at der i den kommende periode benyttes desinficerende rengøringsmiddel til rengøring på kontorerne.
 • Toiletter, håndvaske, mødeborde, fjernbetjeninger, kodetastaturer for adgangskontrolsystem m.m. af sprittes/desinficeres daglig
 • Alle skal være opmærksomme på de opsatte afstandsstriber på gulvet ved kaffemaskiner, så vi afstandskrav overholdes
 • Alle skal være opmærksomme på de gældende afstandskrav og give plads til hinanden i tekøkkener, på gangene, i lounge- og cafeområder osv.

Vi håber at I med ovenstående tiltag og guidelines føler jer trygge ved at vende tilbage på arbejde. Skulle der være noget I tænker vi bør håndtere yderligere eller anderledes, så hører vi gerne fra jer.

De bedste hilsner
Symbion

(17. april 2020)