Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Orientering om regler og tiltag for at undgå Covid-19 smittespredning i Symbion Community

Baggrunden for denne lille orientering er, at Symbion har fået gennemgået sine lokationer af en ekstern hygiejnesygeplejerske fra RHO advice. Det er der kommet en række anbefalinger ud af, hvoraf de væsentligste er anført nedenfor med information om, hvordan vi vil efterleve anbefalingerne.

Anbefalinger:

 1. Håndsprit ved alle indgangsdøre, kaffemaskiner, skærme, primære kontaktpunkter m.m.
 2. Mængden af røre pinde og sukkerposen ved kaffemaskinerne begrænses
 3. Hyppig rengøring af kontaktpunkter. Rengøring med almindelig rengøringsmiddel er tilstrækkelig
 4. Fjern unødvendige kontakt punkter såsom salt/peber kværne, mellemdøre m.m.
 5. Mindre enheder med bestik der i stedet opfyldes hyppigere
 6. Anderledes og mere skiltning omkring hyppig håndvask, hold afstand, aftørring etc.
 7. Papir, rengøringsmiddel og håndsprit tilgængelig i alle fælles arealer og møderum
 8. Adfærdsregulerende tiltag såsom afstandstape, ”hold til højre” på gangen m.m.
 9. Optimeret adfærd hos brugere omkring brug af håndsprit, aftørring og afstand

Opfølgning på tiltag

 1. Håndsprit er tilgængelig ved alle indgange, kaffemaskiner, primære kontaktpunkter osv.
 2. Mængden af rørepinde og sukker poser er nedbagt
 3. Rengøring af hyppige kontaktpunkter sker 3 gange om dagen. Log er ophængt i alle tekøkkener.
 4. Unødvendige kontaktpunkter er fjernet
 5. Mindre enheder med bestik er implementeret
 6. Nye adfærdsregler er sat op strategiske steder i huset samt sendt til alle registrerede brugere
 7. Fællesarealer og mødelokaler er forsynet med papir, rengøringsmiddel og håndsprit
 8. Adfærdsregulerede tiltag såsom afstandsmærkater m.m. er opsat
 9. Information til alle brugere om adfærd og regler udsendes

Ud over ovenstående kortfattede gennemgang af anbefalinger og tiltag, henviser vi fortsat til corona.symbion.dk hvor der er yderligere information.

(3. juni 2020)