Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Conference & Event Space

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 5 personer er til stede på samme sted samtidig. Personer, der er tilstede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde, fx oplægsholdere, serveringspersonale mv., tæller ikke med i opgørelsen af de 5 personer. Se mere på coronasmitte.dk

Conferences, general meetings and the like are basically covered by the ban on holding or participating in events where more than 5 people are present at the same place at the same time. People who are present as a natural or necessary part of the performance of their work, eg presenters, serving staff, etc., do not count in the calculation of the 5 people.