Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aid for companies

Værktøj til 1:1 samtaler mellem ledere og hjemmearbejdende medarbejdere

Webinarer fra Københavns Erhvervshus

1:1 sparring om corona-hjælpepakker til virksomheder i Danmark

Webinar om corona-hjælpepakker til virksomheder i Danmark

Afkodning af regeringens hjælpepakke – af Erik Plinius, ENVISOR

Membership-produkt sat på pause i april

Udmelding fra Symbions ledelse (den 20. marts 2020)

Dialog med Symbion vedr. henstand for huslejebetaling (den 27. marts 2020)